ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Ο βελονισμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό σύστημα απόλυτα φυσικό και ολιστικό, δοκιμασμένο 2500 χρόνια στην Κίνα, Ιαπωνία αλλά τα τελευταία 70 χρόνια και στον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για μια μέθοδο ακίνδυνη, ασφαλή και σχεδόν ανώδυνη, χωρίς παρενέργειες και σχεδόν χωρίς αντενδείξεις.

Ο βελονισμός δύναται να συνδυασθεί με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία με συμβατικά φάρμακα η ομοιοπαθητικά η βοτανοθεραπεία ενδυναμώνοντας τες.

Ο βελονισμός είναι αναγνωρισμένος από την παγκόσμια οργάνωση υγείας  ενώ έχει αναγνωρισθεί πλέον στην Ελλάδα ως συμπληρωματική ιατρική.

Η δράση του βελονισμού έχει αποδειχθεί και με σύγχρονες απεικαστικές τεχνικές όπως μαγνητική τομογραφία αλλά και με αιματολογικές εξετάσεις και με δεκάδες έγκριτες εργασίες από νοσοκομεία όχι μόνο της Κίνας αλλά και Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Η δράση του βελονισμού οφείλεται στην ενεργοποίηση του οργανισμού που παράγει  αναλόγως με την ασθένεια που επιδιώκουμε να ιαθεί διάφορες ουσίες όπως ενδορφίνες [ενδογενείς μορφίνες]με αναλγητικές ιδιότητες, σεροτονίνη, ηρεμιστικές, ιντερφερόνες με ρόλο στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού, ενδογενή κορτιζόνη, κ.λπ..

O βελονισμός σαν ολιστική ιατρική βλέποντας τον άνθρωπο ως ολότητα και μοναδικότητα έχει την ιδιαιτερότητα ότι για την ίδια ασθένεια θα γίνει διαφορετική θεραπεία ανάλογα με το άτομο και αντίθετα περισσότερες ασθένειες μπορεί να ιανθούν με τις ίδιες βελόνες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αναγνώριση βελονισμού ως Συµπληρωματικής Ιατρικής

Βάσει του ΦΕΚ µε αριθµό πρωτοκόλλου Α1β/Γ.Π. οικ. 72272, το οποίο εκδόθηκε στις 14/12/2022, συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την ιατρική δραστηριότητα της «Συµπληρωματικής Ιατρικής/Βελονισμός» µε σκοπό την διαµόρφωση προγράµµατος σπουδών και τον καθορισμό των προϋποθέσεων αναγνώρισης και διαπίστευσης των κέντρων εκπαίδευσης βελονισμού και των διδασκόντων σε αυτά. Αποτελεί τιµή µου που επιλέχθηκα να είμαι και εγώ µέρος αυτής της πρώτης προσπάθειας συστηµατοποίησης. του γνωστικού πεδίου του βελονισμού, ως µέλος της Οµάδας εργασίας. Η νομοθετική αυτή κατοχύρωση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράµµατος θα έχει σαφή αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους συναδέλφους βελονιστές ανά την Ελλάδα, καθώς θα διασφαλίζει ένα υψηλό και ενιαίο επίπεδο κατάρτισης σύμφωνα µε-τις διεθνείς προδιαγραφές της ICMART.